บทความ

ทำไมจึงต้องใส่ชุดยูนิฟอร์ม?

       

ทำไมองค์กรใหญ่ๆ เช่น ธนาคาร สายการบิน หรือ บริษัทชั้นนำจึงต้องใส่ชุดยูนิฟอร์ม? คงจะไม่ผิดหากจะกล่าวว่า ชุดยูนิฟอร์มแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวของพนักงานในบริษัท สร้างความความเรียบร้อย รวมไปถึงสร้างความภูมิใจในตัวเองของพนักงานเพราะเสื้อผ้าส่งผลต่อความมั่นใจของผู้สวมใส่ นอกจากนั้นชุดยูนิฟอร์มยังส่งผลดีให้กับองค์กรและพนักงานด้วย เช่น ช่วยให้พนักงานง่ายต่อการจำแนกแผนกตามสีหรือเครื่องหมาย ช่วยให้การรักษาความปลอดภัยทำได้ง่ายเพราะสามารถแยกแยะผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณ นอกจากนี้ยังส่งผลดีให้กับพนักงานที่สวมชุดยูนิฟอร์ม เช่นชุดยูนิฟอร์มที่กระทัดรัด คล่องตัว จะช่วยลดอุบัติเหตุ จากการทำงาน เช่น เครื่องจักรอาจเกี่ยวชุดที่ไม่คล่องตัวของพนักงาน หรือ ยูนิฟอร์มที่มีหมวกจะช่วยป้องกันเส้นผมไม่ให้เข้าไปในเครื่องจักร จนทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

        ชุดยูนิฟอร์มส่งผลดีทางตรงถึงองค์กร ด้วยการช่วยรักษาคุณภาพสินค้า เช่น การสวมถุงมือ หมวก หรือผ้ากันเปื้อน สำหรับโรงงานอาหาร หรือโรงงาน พลาสติก ช่วยส่งเสริมทางด้านจิตใจให้พนักงานใหม่ได้รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวและเหมือนกับพนักงานคนอื่น สร้างความผูกพันของพนักงานและองค์กร รวมไปถึงสร้างความภาคภูมิใจให้แก่พนักงานที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร นอกจากนี้ชุดยูนิฟอร์มยังส่งผลดีทางอ้อมจากการ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรจากโลโก้ของบริษัทบนชุดยูนิฟอร์ม

       

        ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อภายในองค์กร ชุดยูนิฟอร์มยังสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของบริษัทถึงบุคคลภายนอกได้เป็นอย่างดี ฉะนั้น เราจึงใส่ใจกับการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับชุดยูนิฟอร์มที่ดีที่สุด เพื่อแสดงถึง ความพร้อม ความเป็นมาตรฐาน ของแต่ละองค์กรเป็นอย่างดี